Hnoj v záhrade

Hnoj v záhrade

Po zimnej prestávke je záhrada vyčerpaná. V pôjde chýbajú viaceré dôležité prvky a živiny, ktoré so sebou vzala pani Zima. Ako ich doplniť? Maštaľný hnoj sa stáva ideálnou voľbou. Prečo? Je jasné, že zvyšuje úrodnosť. Okrem tohto známeho faktu pridáva do pôdy organické látky a mikroorganizmy priaznivo pôsobiace v prospech záhradkára.hnoj
Vo všeobecnosti sa hovorí: „Lepšie gazdovať s hnojom ako bez neho“. Môžeme použiť maštaľný, teda v tuhej forme zmiešaný so slamou alebo močovicu, ktorá je tekutá a obsahuje iba moč. Komerční výrobcovia už tieto preparáty vyrábajú vo veľkom, ale ak máte tú možnosť, odporúčame osloviť okolitých priateľov alebo pokojne aj úplne neznámych farmárov prostredníctvom lokálnych sociálnych skupín.
Existujú rôzne druhy, najbežnejším sa stáva slepačí. Po ňom nasleduje konský, kozí, ovčí a napokon zmiešaný. V závislosti od kyslosti vašej pôdy a od nárokov pestovaných rastlín je žiaduce naštudovať si chemické zloženie a vlastností jednotlivých typov aby ste dosiahli požadovaný efekt.hriadka
A na čo si dať pozor? Spýtajte sa svojho zdroja na dátum posledného odčervenia aj účinnú látku. Predovšetkým pri konskom truse bolo dokázané, že účinné odčervovacie látky zostávajú aktívne aj po výlúčení z organizmu a tak hubia všetok hmyz, ktorý sa s takýmto kontaminovaným trusom dostane do kontaktu. To je niečo, čo určite vo svojej záhrade nechcete. Naopak, rôzne chrobáčiky pomáhajú prevzdušňovať pôdu, odpratávať zvyšky organického aj anorganického pôvodu a tak v konečnom dôsledku vytvárať humus. A ten ako vieme je najúrodnejšou zložkou pôdy.
Pred hnojením je treba hriadky pripraviť. Odporúčame prebehnúť ich rycími hrabľami čo najskôr, aby zostala vlhká a voda sa zbytočne nestrácala. Zjari používame dobre odležaný konský hnoj v kombinácií s komerčnými minerálnymi hnojivami, ktoré doplní takzvané NPK látky (dusík, fosfor, draslík). Čerstvý hnoj by jarné rastlinky popálil a zničil.

Po zimnej prestávke je záhrada vyčerpaná. V pôjde chýbajú viaceré dôležité prvky a živiny, ktoré so sebou vzala pani Zima. Ako ich doplniť? Maštaľný hnoj sa stáva ideálnou voľbou. Prečo? Je jasné, že zvyšuje úrodnosť. Okrem tohto známeho faktu pridáva do pôdy organické látky a mikroorganizmy priaznivo pôsobiace v prospech záhradkára. Vo všeobecnosti sa hovorí: „Lepšie gazdovať s hnojom ako…