Telefón poznáme už 144 rokov, o patent však žiadali dvaja vynálezcovia

Telefón poznáme už 144 rokov, o patent však žiadali dvaja vynálezcovia

Autorom vynálezu, ktorý používame dodnes, ale už v značne zmenenej podobe, je Alexander Graham Bell. Rodený Škót najprv vyučoval nepočujúcich, k telefónu sa dostal až neskôr.Telefón s číselníkom.jpg
 
Rozhodli dve hodiny
Alexander Bellsa narodil 3.marca 1847 v Edinburghu v Škótsku. V roku 1870 sa celá rodina presťahovala do Kanady, a tak sa z neho stal britsko-americký pedagóg a vynálezca. Bunky na to zdedil po svojom otcovi aj starom otcovi, ktorí sa tiež venovali technike, konkrétne mechanike zvukov. On sám sa najskôr venoval vyučovaniu nepočujúcich a samotný vynález telefónu prišiel až neskôr.  V roku 1871 začal učiť v Bostone v škole pre hluchonemých, k čomu ho inšpirovala jeho matka, ktorá ohluchla ako dospelá. Neskôr založil vlastnú školu reči. Jeho asistentom bol Thomas Watson, s ktorým spoločne experimentovali s telegrafom.  Spolupracoval aj s odborníkom na sluch Clarencom Blakeom a spoločne skúšali zaznamenať zvukové vibrácie. Mnohé experimenty priniesli výsledky v podobe prenosu zvuku cez vedenie, čiže telefón. Vynález vyústil do sporu s Elishom Greyom, vynálezcom, ktorý tiež požiadal o patent, ale až o pár hodín neskôr.
 
Široký záber záujmov
V roku 1886 si telefón dalo zaviesť viac než 150 000 amerických domácností a až v roku 1915 prebehol aj prvý transkontinentálny telefonický rozhovor, a to medzi mestami San Francisco a New York. Vynájdením telefónu však jeho práca neskončila, venoval sa nepočujúcim, experimentoval v medicíne a tiež pokračoval v skúmaní transformácie zvukov a ich prenosu. Svoju stopu však zanechal aj na časopise National Geographic, je autorom 18 patentov a spoluautorom 12.Mobilné telefóny.jpg
 
List s inštrukciami bol v dražbe
Alexander Bellsa dožil veku 75 rokov. Zomrel 2.augusta 1922 doma, v Beinn Bhreagh v Kanade, práve keď diktoval príspevok do časopisu. Zanechal po sebe sedemstranový list, v ktorom popísal spôsob uzemnenia telefónu a dva náčrty, ktoré ukazovali ako natiahnuť telefónne káble, aby boli chránené pred účinkami blesku. Adresovaný bol jeho rodičom. V roku 2012 sa dostal do dražby v meste Amherst v štáte Massachusetts.
Grey aj Bellsa k vynálezu dostali každý samostatne, patent však bol pripísaný práve Bellovi.

Autorom vynálezu, ktorý používame dodnes, ale už v značne zmenenej podobe, je Alexander Graham Bell. Rodený Škót najprv vyučoval nepočujúcich, k telefónu sa dostal až neskôr.   Rozhodli dve hodiny Alexander Bellsa narodil 3.marca 1847 v Edinburghu v Škótsku. V roku 1870 sa celá rodina presťahovala do Kanady, a tak sa z neho stal britsko-americký pedagóg a vynálezca. Bunky na to zdedil po…