Život bez sociálnych sietí: Úprimnejšie vzťahy a viac času na rodinu i skutočných priateľov

Nezařazené

Život bez sociálnych sietí: Úprimnejšie vzťahy a viac času na rodinu i skutočných priateľov

Mnohí z nás si zvykli na životný štýl, ktorý si vyžaduje pravidelné pripojenie online. Bolo by zaujímavé pozrieť sa na reakcie mnohých z nás, ak by sme zostali odrezaní od internetu čo i len pár dní. Internet a spoločnosť je tak dnes vďačnou témou na písanie článkov a v prípade výskumníkov k zhotoveniu stoviek štatistík. Z toho k tým najvecnejším sa radí téma, ktorá by nám ukázala, aké pozitíva by dokázal priniesť náš život, ktorého súčasťou by nebola pravidelná návšteva či dokonca odkázanosť a nadmerná závislosť od sociálnych sietí. Tieto siete totiž môžu ľudí spojovať, ale paradoxne aj oddeľovať.

rybollov

Istý výskum podstúpilo aj 50 dobrovoľníkov, ktorí tvrdia, že internet navštevujú iba v rámci nutnosti a pravidelnej návšteve sociálnych sietí neholdujú. Týmto ľuďom stačí mobil k bežným hovorom a v prípade potreby zašlú e-mail. Štúdia sa však nezamerala konkrétne na dôvody, prečo sa spomenutí ľudia rozhodli zvoliť si tento štýl a siete nenavštevovať, ale naopak skúma ich životný štýl a podobu správania sa bez pravidelnej návštevy sociálnych sietí. Aké kvality alebo naopak nevýhody takýto životný štýl ponúka?

internet

Viac času na rodinu a blízkych priateľov
Znie to paradoxne, ale títo ľudia sa nezávisle od seba zhodli na tomto tvrdení. Ide o ich skúsenosť a vzájomny rozdiel medzi obdobiami, kedy sociálne siete navštevovali pravidelne a potom, ako sa tejto miernej závislosti vzdali. Podstatným bodom bolo uvedomenie si, že pravidelné prihlásenie sa na sociálnu sieť ešte automaticky neznamená komunikáciu a skutočné udržiavanie ľudských vzťahov.
Mnohí z nás možno žijú v umelej predstave, že pravidelnou návštevou nášho účtu na FB, prípadne inej sieti vytvárame spoločenské väzby, a že sme automaticky súčasťou vzťahov. To však spravidla nemusí byť vôbec pravda. Hlave človek, ktorý tieto siete nenavštevuje si uvedomí ten rozdiel. Následne pochopí, že ak má vzťahy udržiavať, v prvom rade musia mať reálnu, respektíve fyzickú podobu zoči-voči a chce to o niečo efektívnejší prejav a zároveň iniciatívu, než len kliknutie myšou.

Mnohí z nás si zvykli na životný štýl, ktorý si vyžaduje pravidelné pripojenie online. Bolo by zaujímavé pozrieť sa na reakcie mnohých z nás, ak by sme zostali odrezaní od internetu čo i len pár dní. Internet a spoločnosť je tak dnes vďačnou témou na písanie článkov a v prípade výskumníkov k zhotoveniu stoviek štatistík.…