Ako byť „v pohode“

Nezařazené

Ako byť „v pohode“

Psychohygiena ako súčasť každodenného života

Prečo sa o duševnom zdraví hovorí menej ako o tom fyzickom? Je predsa tak dôležité..

Podobne, ako dentálna hygiena zahŕňa každodenné čistenie zubov, osobná hygiena starostlivosť o telo.. psychohygiena, alebo emocionálna hygiena znamená, sústredenie sa na psychické zdravie a prijímanie každodenných návykov na jeho udržanie.

odpočinek

Vedomá starostlivosť o duševné zdravie, čiže psychohygiena by mala byť každodennou súčasťou života každého z nás. Bez závislosti od veku, pohlavia či zamestnania. Pomôže nám udržať sa „v pohode“ a taktiež môže skvalitniť život človeka trpiaceho na depresiu. Zamyslite sa.. ako svojpomocne získavate duševnú rovnováhu vo vašom každodennom živote?

Viete, ako sa zbaviť neustáleho cyklu premýšľania a zamýšľania sa nad nepríjemnými udalosťami? Základným krokom k úspešnej psychohygiene je vedieť sa tešiť z maličkostí a schopnosť pozrieť sa aj na tie najjednoduchšie veci a javy z tej krajšej stránky.

Základy psychického zdravia

Kroky k duševnému zdraviu môžeme rozdeliť do niekoľkých základných sfér: práca, odpočinok, správanie, stravovanie, pohyb.

Práca

 • základom pre dobrý pocit z vykonanej práce je robiť to, čo nás baví, teší a napĺňa
 • každý by mal robiť to, na čo stačí, nepreceňovať, no zároveň nepodceňovať sa
 • prostredie v ktorom pracujeme by malo byť príjemné, harmonické
 • fyzicky náročnú činnosť treba striedať s odpočinkom
 • organizujte! Predídete tak chaosu a zbytočnému stresu.

Odpočinok

 • nepodceňujte únavu! Ide o poplašný signál, ktorý je obranným mechanizmom organizmu, Chráni pred prepracovaním, fyzickým či psychickým vyčerpaním.
 • venujte sa aktívnemu oddychu. Voľný čas trávte predovšetkým v prírode. (Prečo? – )
 • nájdite si pestré záľuby a koníčky

Správanie

 • optimizmus
 • zmysel pre humor
 • rodina ako zdroj dôvery, citovej blízkosti a komunikácie
 • asertívne správanie
 • spravodlivosť, tolerancia, empatia

joga

Stravovanie

 • základom je dodržiavanie pitného režimu
 • ovocie, zelenina, vláknina
 • zdravá výživa
 • Nezabúdajte – raňajky sú základ dňa!

Pohyb

 • správne dýchanie
 • každodenná aktivita
 • kolektívne športy

Psychohygiena ako súčasť každodenného života Prečo sa o duševnom zdraví hovorí menej ako o tom fyzickom? Je predsa tak dôležité.. Podobne, ako dentálna hygiena zahŕňa každodenné čistenie zubov, osobná hygiena starostlivosť o telo.. psychohygiena, alebo emocionálna hygiena znamená, sústredenie sa na psychické zdravie a prijímanie každodenných návykov na jeho udržanie. Vedomá starostlivosť o duševné zdravie,…