Chystáte sa na nákupy k našim poľským susedom? Dajte si pozor na rýchlosť.

Chystáte sa na nákupy k našim poľským susedom? Dajte si pozor na rýchlosť.

Zásadný rozdiel, v dopravných predpisoch, je v najvyššej povolenej rýchlosti. V Poľsku, môžete zjednodušene povedané, jazdiť o čosi rýchlejšie.

ulice
 
Mimo obce je rýchlosť rovnaká ako u nás, teda maximálne deväťdesiat kilometrov za hodinu. Platí to pre osobné autá, motocykle a nákladné vozidlá s váhou do tri a pol tony. Dávajte si však pozor, pretože môžete naraziť i na značku, ktorá rýchlosť mimo obce, upravuje na osemdesiat kilometrov za hodinu. Pre nákladné vozidlá s vyššou hmotnosťou, akú sme spomenuli, platí na týchto úsekoch sedemdesiatka. Obmedzenie rýchlosti pre nákladné vozidlá, by ste si mali všímať ak v tom prípade, že cestujete obytným autom, alebo s karavanom. Niektoré väčšie kúsky, môžu túto váhu spolu s autom , pokojne dosiahnuť.
 
Na diaľnici je to taktiež podobné. Najvyššia povolená rýchlosť je stotridsať kilometrov za hodinu. Tento predpis opäť platí pre motocykle, osobné automobily a nákladné vozidlá do tri a pol tony.
Osobné autá s prívesom, autobusy, alebo vozidlá ťažšie ako 3 500 kilogramov, majú povolenú maximálne osemdesiatku.
 
Podstatný rozdiel, je na rýchlostných komunikáciách. Ak ide o jednoprúdovú cestu, môžete osobným automobilom jazdiť maximálnou rýchlosťou, sto kilometrov za hodinu. V prípade dvojprúdoviek, je to iba stodesať kilometrov za hodinu. Samostatné rýchlosti platia pre motocykle. Ak teda do Poľska zavítate na motorke, po rýchlostnej ceste môžete jazdiť najviac deväťdesiatkou.
Autobusy a nákladné vozidlá nad tri a pol tony, môžu jazdiť rovnakou rýchlosťou ako na diaľnici, teda osemdesiat kilometrov za hodinu.
 
silnice

Rozdielne pravidlá platia aj v obciach a obytných zónach. Na Slovensku platí celoplošne päťdesiatka. V Poľsku môžete v obci, alebo meste jazdiť až šesťdesiat kilometrovou rýchlosťou za hodinu. Dajte si však pozor. Táto najvyššie stanovená rýchlosť, je platná iba v čase medzi piatou hodinou ráno a jedenástou večer. V obytných zónach je rýchlosť rovnaká ako u nás. Platí tu dvadsiatka. 

Zásadný rozdiel, v dopravných predpisoch, je v najvyššej povolenej rýchlosti. V Poľsku, môžete zjednodušene povedané, jazdiť o čosi rýchlejšie.   Mimo obce je rýchlosť rovnaká ako u nás, teda maximálne deväťdesiat kilometrov za hodinu. Platí to pre osobné autá, motocykle a nákladné vozidlá s váhou do tri a pol tony. Dávajte si však pozor, pretože môžete naraziť i na značku, ktorá rýchlosť mimo obce, upravuje…