Eco-friendly led žiarovky alebo ich úsporné a ekologické vlastnosti

Eco-friendly led žiarovky alebo ich úsporné a ekologické vlastnosti

Vyriešiť ekologickú otázku našej Zeme nie je možné zo dňa na deň. Je to dlhodobý proces, ktorý začína najskôr v ľudskom vedomí a neskôr v činoch. Tejto otázke by sa malo dostávať pravidelnej pozornosti v nemalej miere, pričom v dnešnej dobe už zostávame s ekológiou čoraz viac oboznámení a nasledujú aj nejaké tie skutky. Jedným z nich je stiahnutie a následná náhrada klasických žiaroviek za úspornejšie zdroje osvetlenia, ktoré používajú technológiu LED, respektíve úsporné diódy.
V prípade led žiaroviek sú na 96 % recyklovateľné. Takisto majú dlhšiu životnosť a ich hromadná spotreba tak prichádza v menšej miere. Pri ich výrobe sa nepoužíva ortuť ani iné škodlivé, respektíve ťažké látky.Rozžiarená žiarovka dobiela

  • Ekologickú a úspornú stránku s dlhou životnosťou tak v súčasnosti poskytujú napríklad často využívané led žiarovky e27.
  • Rovnako ide o úspornú cestu z hľadiska pravidelných poplatkov za elektrinu.
  • Efektívnou vlastnosťou led žiaroviek je rozhodne aj ich spravidla dlhá životnosť žiarenia (asi 50 000 hodín).

Oranžová a biela žiarovka vedľa seba
V prípade zrovnania klasických žiaroviek s „ledkami“ je vhodné poukázať tiež na pomer vyžarovaného tepla a skutočného svetla.
Pre staré typy bolo typické, že ak svietili dlhšie, boli rozžeravené a dotykom sme mohli cítiť, že pália. To zároveň značilo fakt, že veľká spotreba išla v tomto prípade do tepla, no my sme samozrejme očakávali najmä svetlo.
„Ledky“ akoby sa v tomto smere dokonale poučili a ich prioritou je svetlo, pričom na teplo spotrebujú len asi 20 %. Väčšina energie sa tak koncentruje na to najdôležitejšie, a tým je kvalitné jasné svetlo.
„Rozžeravenie“, respektíve rozsvietenie diód si pýta prakticky len minimum z odberu elektrickej energie, no výsledkom je okamžité rozžiarenie a následné efektívne osvetlenie s dlhou životnosťou, no a pri pravidelnej prevádzke tiež postupné šetrenie na poplatkoch za energie.

Vyriešiť ekologickú otázku našej Zeme nie je možné zo dňa na deň. Je to dlhodobý proces, ktorý začína najskôr v ľudskom vedomí a neskôr v činoch. Tejto otázke by sa malo dostávať pravidelnej pozornosti v nemalej miere, pričom v dnešnej dobe už zostávame s ekológiou čoraz viac oboznámení a nasledujú aj nejaké tie skutky. Jedným…