Význam PR článkov pre úspešný internetový marketing

Význam PR článkov pre úspešný internetový marketing

S pojmom PR článok sa v prípade funkčnej optimalizácie pre vyhľadávače (SEO) stretávame často. Aby sme lepšie pochopili jeho význam, je vhodné na úvod povedať, čo vlastne znamená skratka PR.

  • Ide o Public Relations, čiže „vzťahy s verejnosťou“ a v tomto posolstve by mal byť konkrétny článok vytvorený.

Notebook, ruka na klávesnici
Mal by konkrétnu tému, respektíve špecifické služby alebo typ produktu zmysluplne prezentovať verejnosti. Samozrejme neuškodí pár odborných poznatkov, avšak v celkovej podobe by malo ísť o text, ktorý by bol sympatický väčšine čitateľom a teda tvorený skôr „kamarátskou“ než učebnicovou formou.
Tento textový obsah sa samozrejme musí skladať aj z úvodných viet, respektíve z perexu (úvodu). Malo by ísť ideálne o model, akým je Perex Seolight, čiže o asi 250 znakov, ktoré by mali čitateľa správne „navnadiť“ k následnému prečítaniu celého článku.

  • Práve táto úvodná časť tak musí predstavovať síce veľmi stručnú, no zato dostatočne zaujímavú schému.

Samotná podstata efektívnych PR článkov následne pozostáva zo snahy správne osloviť množstvo potenciálnych záujemcov danej témy, respektíve služieb alebo produktov. Vo svojej podstate ide o veľmi sympatickú a nenásilnú formu prirodzeného zviditeľnenia, čiže organickej reklamy. Návštevník sa v textovej forme článku dozvie zaujímavé informácie, ktoré ho v ideálnom prípade „prinútia“ dané služby si obľúbiť a prípadne si ich objednať. Textový článok je pre marketing o to funkčnejší, pokiaľ je v ňom vsunutý súvisiaci odkaz, čiže link smerujúci na konkrétnu webovú stránku s predajom dotyčných služieb a produktov.Žena, práca s notebookom, ružové sako
Zatiaľ čo napríklad klasická platená reklama alebo Ads sa vykonávajú síce s okamžitým, avšak krátkodobým účinkom, táto prirodzená textová podoba má potenciál byť efektívna oveľa dlhšie. Žiada si ale trpezlivosť a samozrejme tiež kreatívneho copywritera, čo dokáže vymyslieť množstvo článkov s tým, že sa vyhne publicite.

S pojmom PR článok sa v prípade funkčnej optimalizácie pre vyhľadávače (SEO) stretávame často. Aby sme lepšie pochopili jeho význam, je vhodné na úvod povedať, čo vlastne znamená skratka PR. Ide o Public Relations, čiže „vzťahy s verejnosťou“ a v tomto posolstve by mal byť konkrétny článok vytvorený. Mal by konkrétnu tému, respektíve špecifické služby…