Ekonomická univerzita v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave

Keď si pohľadáte informácie o tejto vysokej škole na internete, tak veľakrát sa v diskusiách píše, že je to električková škola. Vraj ju nespraví len ten, koho prejde električka. Vtip bol v tom, že električka voľakedy do Petržalky (miesto, kde sa škola nachádza) nechodila. Dnes tam už chodí, ale nie na ten smer, kde sa škola nachádza.

banner

1.     Môj názor
S týmto názorom sa stotožniť nemôžem, pretože učiť sa treba. Nemyslím si, že by som skúšky spravila bez toho, aby som sa na ne nepripravila. Zodpovedá tomu aj to, že som jediná v krúžku, ktorá má spravené všetky skúšky. Ostatní prenášajú aspoň po jednej skúške. Ale to všetko záleží od vyučujúceho. Keďže ste na vysokej škole, nemôžete očakávať, že učiva bude málo a skúšajúci alebo opravujúci vám dá skúšku za pekné oči.

2.     Kvalita školy
Na Slovensku nie je iná vysoká škola čisto ekonomického zamerania, preto je jasné, že ekonomická univerzita v Bratislave je výučbou v ekonomickom smere najkvalitnejšia. O študovaní fakulty medzinárodných vzťahov a jazykov by sa dalo polemizovať, pretože úroveň jazykov na danej škole nie je moc dobrá, ale verím, že aj tam je to rovnako kvalitné.

podnikání

3.     Potenciálne zamestnanie
Ak ste sa rozhodli študovať ekonomickú univerzitu v Bratislave, tak je to to pravé orechové, ak chcete robiť v ekonomickej sfére. Zamestnávatelia si často vyberajú aj podľa konkrétnej vyštudovanej školy a keď zbadajú, že ste z ekonomickej univerzity bude to pre vás znamenať, že ste pravdepodobne prijatí. Pretože vedia, že daná škola je kvalitná a vyštudovať ju nie je jednoduché. Práve preto sa často zobrazuje na predných priečkach najväčšej zamestnanosti absolventov.
Jednoznačne vám túto školu odporúčam. Hoci sa nájdu aj na nej rôzne predmety, ktoré sú len kvôli tomu, aby ste nazbierali daný počet kreditov, ale verím, že si nájdete aj predmety, ktoré vás budú baviť. 

Keď si pohľadáte informácie o tejto vysokej škole na internete, tak veľakrát sa v diskusiách píše, že je to električková škola. Vraj ju nespraví len ten, koho prejde električka. Vtip bol v tom, že električka voľakedy do Petržalky (miesto, kde sa škola nachádza) nechodila. Dnes tam už chodí, ale nie na ten smer, kde sa škola nachádza. 1.    …