Podnikanie s kúpenou firmou

Podnikanie s kúpenou firmou

Podnikanie je v skratke o predávaní služieb alebo produktov verejnosti. Aby bolo úspešné, musia sa predávať služby alebo tovar, po ktorých je a bude dostatočný dopyt, a to za cenu, ktorá bude pre verejnosť dostatočne atraktívna a zároveň prinesie predávajúcemu potrebné finančné zisky. Aby pokryl náklady, ale samozrejme aby na tom aj zarobil a aby sa mu takáto činnosť oplatila, resp. aby ho uživila. Väčšinou sa takýto dopyt predáva pod značkou nejakej firmy či obchodnej spoločnosti.

otvorené, neónový nápis

To pre potenciálnych podnikateľov alebo živnostníkov, ktorí chcú svoj biznis povýšiť, znamená, že by mali svoje obchody rozbehnúť pod nejakou firmou, ktorú si môžu buď založiť alebo v opačnom prípade kúpiť, pričom táto druhá možnosť je podstatne rýchlejšia. Pri kúpe sa totiž stretnú s ponukou firiem, najčastejšie spoločností s ručením obmedzeným, čo sú už pripravené na podnikanie- vznikli a boli založené. Z čoho teda vyplýva, že sú zapísané v obchodnom registri, majú splanené základné imanie, vo veľa prípadoch sú tiež zaregistrované na daňovom úrade.

  • Veľa základných úkonov teda pri kúpe hotovej spoločnosti odpadá, je to rýchlejšie riešenie a ideálne pre tých, ktorí sa chcú chytiť podnikateľskej príležitosti v čo najkratšom čase.

podpis, zmluva

Obzvlášť ak ide o novozaložené ready made s.r.o., ktoré sú čerstvé a nemajú za sebou žiadnu ekonomickú a obchodnú históriu.

Pre niekoho ale pôsobia atraktívne tiež firmy na predaj s historiou https://ezmluva.sk/predaj-s-r-o-s-historiou, ktoré už reálne podnikali. A možno veľa rokov, čo so sebou prináša určitú prestíž a fakt, že takáto firma už má za sebou reálne skúsenosti na trhu. Dokonca môže mať zvolený atraktívny predmet podnikania a stihla si vybudovať zvučný brand.

  • Nevýhodou ale zas môžu byť jej prípadné záväzky a pohľadávky z minulosti, preto je pri takejto kúpe veľmi dôležitá garančná zmluva, že ide o „čistú“ firmu.

Podnikanie je v skratke o predávaní služieb alebo produktov verejnosti. Aby bolo úspešné, musia sa predávať služby alebo tovar, po ktorých je a bude dostatočný dopyt, a to za cenu, ktorá bude pre verejnosť dostatočne atraktívna a zároveň prinesie predávajúcemu potrebné finančné zisky. Aby pokryl náklady, ale samozrejme aby na tom aj zarobil a aby…